Thống kê bằng máy tính Casio fx-580VN X

Tính toán thống kê được sử dụng rộng rãi trong nhiều môn học, nhiều cấp học khác nhau. Ở chương trình Đại học thì thường được sử dụng trong các môn như Xác suất thống kê, Phương pháp nghiên cứu khoa học…

Phương thức này không chỉ được sử dụng trong chương trình Phổ thông và Đại học như phương thức MatrixVector mà nó còn được sử dụng cả trong chương trình THCS.

1 Phương thức thống kê

Phương thức tính toán thống kê (phương thức Statistics) được sử dụng khi bạn cần thực hiện các tính toán thống kê như tìm trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn

Phương thức thống kê bằng máy tính Casio fx-580VN X hỗ trợ cho chúng ta tất cả 8 loại tính toán thống kê khác nhau và 13 giá trị thống kê đầu ra.

2 Các loại tính toán thống kê

Phương thức Statistics hỗ trợ chúng ta tất cả 8 loại tính toán thống kê khác nhau. Tùy thuộc vào dữ liệu và mục đích thống kê mà bạn sẽ lựa chọn cho phù hợp.

Trong phạm vi của bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên loại thống kê biến đơn 1-Variable.

 • Biến đơn
 • Biến đôi hồi quy tuyến tính
 • Biến đôi hồi quy bậc hai
 • Biến đôi hồi quy logarit
 • Biến đôi e hồi quy hàm số mũ
 • Biến đôi ab hồi quy hàm số mũ
 • Biến đôi hồi quy lũy thừa
 • Biến đôi hồi quy nghịch đảo

3 Bộ soạn thảo thống kê

Bộ soạn thảo thống cho phép bạn nhập dữ liệu thống kê vào máy tính từ đó thực hiện các thao tác tính toán. Dựa vào các hàm và thuật toán được lập trình sẵn mà máy tính sẽ xuất ra các giá trị như trung bình, phương sai, độ lệnh chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất…

Tùy thuộc vào loại thống kê đã chọn mà bộ soạn thảo thống kê sẽ có giao diện khác nhau.

3.1 Ẩn hiện cột tần số

Mặc định thì cột tần số trong phương thức thống kê bị ẩn đi. Nếu muốn xuất hiện cột tần số thì bạn cần phải cài đặt là StatisticsOn trong SETUP. Chi tiết các bước cài đặt xem tại đây.

Số dòng trong bộ soạn thảo thống kê phụ thuộc vào hai yếu tố là loại thống kê biến đơn hay biến đôi và có cột tần số hay không.

Cột tần sốCột tần số
Loại thống kêẨnHiện
Biến đơn160 dòng80 dòng
Biến đôi80 dòng53 dòng

3.2 Nhập dữ liệu thống kê

 • Bước 1 Bấm phím MENU => Statistics => 1-Variable hoặc loại thống kê mà bạn cần;
 • Bước 2 Nhập các số liệu thống kê vào. Nhập xong số liệu thứ nhất thì bấm phím = để máy cập nhật. Nhập xong số liệu thứ hai thì bấm phím = để máy cập nhật và cứ như vậy cho đến số liệu cuối cùng.

Sau khi nhập xong bạn hãy bấm phím AC để máy tính xuất hiện “màn hình Statistics” có giao diện như hình bên dưới. Tại màn hình này bạn sẽ tiến hành các thao tác tính toán thống kê dựa trên dữ liệu mà bạn đã nhập vào.

Dữ liệu trong bộ soạn thảo thống kê sẽ bị xóa khi bạn
 • Thay đổi phương thức tính toán;
 • Thay đổi cài đặt Statistics trong SETUP;
 • Thay đổi loại thống kê từ biến đơn sang biến đôi và ngược lại.

4 Phím OPTN trong phương thức thống kê

Tại màn hình Statistics bạn hãy bấm phím OPTN để vào menu thống kê. Các mục trong menu sẽ thay đổi phụ thuộc vào loại thống kê là biến đơn hay biến đôi.

Đối với loại thống kê là biến đơn 1-Variable thì các mục thống kê trong menu như hình bên dưới.

 • Select Type thay đổi loại tính toán thống kê;
 • 1-Variable Calc hiển thị các giá trị thống kê dựa trên dữ liệu đưa vào như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhấ, giá trị nhỏ nhất, số trung vị…
 • Data sửa các số liệu thống kê trong bộ soạn thảo;
 • Summation chứa các lệnh để tính tổng;
 • Variable chứa các lệnh để tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn…
 • Min/Max hiển thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất;
 • Norm Dist chứa các lệnh để tính toán phân phối chuẩn.

5 Các giá trị thống kê

5.1 Summation

\Sigma xTổng của dữ liệu mẫu
\Sigma x^2Tổng bình phương của dữ liệu mẫu

5.2 Variable

\bar{x} Giá trị trung bình của dữ liệu mẫu
\sigma^2 x Phương sai của tổng thể chung
\sigma x Độ lệch chuẩn không gian mẫu
s^2x Phương sai mẫu
sx Độ lệch chuẩn mẫu
n Số các giá trị
Phương sai và độ lệch chuẩn được nhắc đến trong Đại số 10 là ý chỉ phương sai của tổng thể chung và độ lệch chuẩn của không gian mẫu.

5.3 Min/Max

min(x) Giá trị nhỏ nhất
Q_1 Tứ phân vị thứ nhất
Med Số trung vị
Q_3 Tứ phân vị thứ ba
max(x) Giá trị lớn nhất
Mục 1-Variable Calc chứa tất cả các giá trị được liệt kê bên trên và bạn có thể xem một lần ở đây. Tuy nhiên vì có quá nhiều giá trị có thể gây nhầm lẫn nếu bạn không xem kỹ.

5.4 Norm Dist

Bạn có thể sử dụng Norm Dist để tính toán xác suất của phân phối chuẩn. Bảng biến thiên được chuẩn hóa t được tính toán bằng biểu thức dưới đây.

Sử dụng giá trị trung bình và giá trị độ lệch chuẩn không gian mẫu thu được từ việc nhập dữ liệu trên bộ soạn thảo thống kê.

Phân phối chuẩn

    \[x\blacktriangleright t=\frac{x-\bar{x}}{\sigma x}\]

6 Thống kê bằng Casio fx-589VN X

Cho bảng phân bố tần số điểm thi môn Toán của lớp 6A. Bạn hãy tìm trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X.

Điểm thi5678910Cộng
Tần số211753230
 • Bước 1 Bấm phím SETUP => Statistics => On;
 • Bấm MENU => Statistics => 1-Variable;
 • Bước 3 Nhập các giá trị thống kê vào bộ soạn thảo;
 • Bước 4 Bấm phím AC;
 • Bước 5 Bấm phím OPTN => 1-Variable Calc.

Như vậy trung bình là 7.06, phương sai là 1.79 và độ lệch chuẩn là 1.33.