Thao tác với Table bằng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức tính toán Table cho phép bạn tạo ra một bảng số dựa trên một hoặc hai hàm. Bạn có thể lựa chọn chỉ sử dụng hàm f(x) hoặc cả f(x)g(x) .

Không giống như các phương thức tính toán khác phương thức này khá đơn giản và hầu như phím OPTN đối với phương thức này chẳng để làm gì.

Nói là nói vậy nhưng nếu bạn biết sử dụng Table một cách “khéo léo” thì nó sẽ giúp bạn giải quyết được rất nhiều bài toán.

1 Phương thức tính toán Table được sử dụng khi nào?

  • Tạo một bảng số có thể là một hàm hoặc hai hàm phục vụ cho vẽ đồ thị hàm số
  • Tìm nghiệm nguyên của phương trình
  • Tìm một cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện cho trước
  • Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức

2 Cách tạo một Table

Việc tạo ra một Table rất đơn giản cụ thể bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn ngay bên dưới

Bước 1 ấn phím MENU => chọn phương thức tính toán Table

Bước 2 nhập hàm số f(x) vào

Bước 3 nhập hàm số g(x) vào và nếu không sử dụng g(x) thì ở bước này bạn để trống

Bước 4 ở bước này bạn sẽ nhập vào ba thông số đó là giá trị ban đầu, giá trị kết thúc và bước nhảy.

  • Start bạn nhập vào giá trị bắt đầu
  • End bạn nhập vào giá trị kết thúc
  • Step bạn nhập vào bước nhảy

Bước 5 bấm phím = và kết quả nhận được như hình bên dưới chẳng hạn

Với máy tính Casio fx-580VN X bạn có thể thay đổi giá trị trong ô x đang được tô đậm. Giá trị của hàm f(x)g(x) sẽ thay đổi theo tương ứng. Nhấn phím + hoặc để tăng giảm giá trị của x

Số dòng tối đa trong bảng được tạo ra phụ thuộc vào việc cài đặt bảng trong SETUP. Máy tính hỗ trợ tối đa 45 dòng cho việc cài đặt chỉ sử dụng f(x)30 dòng cho f(x)g(x)

Xem thêm 12 phương thức tính toán và cài đặt Casio fx-580VN X

3 Ví dụ minh họa cho Table

3.1 Cho hai hàm số y=x^2-5x+6y=-2x+6. Lập bảng các giá trị của hai hàm số rồi vẽ đồ thị của hai hàm số đó trên cùng một một hệ trục tọa độ.

Bước 1 sử dụng phương thức tính toán Table để tạo ra một bảng số như hình bên dưới (hình thứ tư)

Bước 2 dựa vào bảng số đã có lập bảng giá trị như hình

Bước 3 vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho

3.2 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức f(x)=\frac{3}{2+\sqrt{2x-x^2+8}}

Bước 1 điều kiện 2x-x^2+8 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4

Bước 2 vào SETUP cài đặt chỉ sử dụng một hàm f(x)

Bước 3 tạo bảng như hình

Bước 4 tiến hành duyệt bảng số dễ thấy 0.6 tức \frac{3}{5} là giá trị cần tìm

Step trong thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất thường là \frac{ End - Start }{44} để chia nhỏ và đều trên miền giá trị ban đầu

Trong tình huống bạn nghi ngờ kết quả mà mình tìm được thì hãy “zoom” đoạn chứa kết quả mà bạn tìm được lên để kiểm tra lại. Chẳng hạn đối với bài toán nào mình sẽ “zoom” đoạn [0.8 ; 1.1]

Như đã nói việc sử dụng phương thức tính toán Table rất là đơn giản nhưng sử dụng như thế nào cho hiệu quả, sử dụng như thế nào để giúp bạn giải được nhiều bài toán thì đó lại là một câu chuyện khác.

Nó cần thời gian để bạn làm quen và thực sử hiểu được Table ra đời là để làm gì .

Chúc bạn học tốt.