Kiểm tra tính đúng sai của một biểu thức

Phương thức Verify cho phép bạn kiểm tra tính đúng sai của một đẳng thức hoặc một bất đẳng thức. Nó có thể giúp bạn kiểm tra các đẳng thức và bất đẳng thức có dạng như sau

  • Các đẳng thức hoặc bất đẳng thức có chứa một toán tử quan hệ
  • Các đẳng thức hoặc bất đẳng thức có chứa nhiều toán tử quan hệ

Ngoài ra Verify cũng cho phép bạn kiểm tra một biểu thức khi đó nó sẽ tự động lấy giá trị của biến nhớ đó và xem biểu thức như một đẳng thức và tiến hành kiểm tra.

Khi tiến hành kiểm tra tính đúng sai của biểu thức thì phương thức này chỉ có thể kiểm tra với dấu =

1 Cách kiểm tra bằng Verify

1.1 Đối với đẳng thức và bất đẳng thức

Bước 1 bấm phím MENU => chọn phương thức Verify

Bước 2 nhập vế trái

Bước 3 bấm phím OPTN chọn quan hệ toán tử cần thiết

Bước 4 nhập vế phải và bấm phím = để xem kết quả

1.2 Đối với biểu thức

Bước 1 bấm phím Ran # và lưu nó vào biến nhớ thứ nhất A hoặc B hoặc C hoặcChẳng hạn trong trường hợp này là A

Bước 2 bấm phím Ran # và lưu nó vào biến nhớ thứ hai B hoặc C hoặc D hoặcBiểu thức có bao nhiêu biến thì gán giá trị tương ứng cho bấy nhiêu biến nhớ.

Hiện tại chúng ta đang ở phương thức tính toán thông thường là Calculate bạn nhá

Xem thêm 12 phương thức tính toán và cài đặt Casio fx-580VN X

Bước 3,4,5…Bạn thực hiện tương tự như trên “Đối với đẳng thức và bất đẳng thức”

2 Ví dụ minh họa

2.1 Kiểm tra \frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}

2.2 Kiểm tra (A+B)^2 = A^2+2AB+B^2

2.3 Cho a, b là các số thực dương và a \neq 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \log_{\sqrt{a}}(a^2+ab)=2+2\log_a(a+b)

B. \log_{\sqrt{a}}(a^2+ab)=4\log_a(a+b)

C. \log_{\sqrt{a}}(a^2+ab)=1+4\log_{a} b

D. \log_{\sqrt{a}}(a^2+ab)=4+2\log_{a} b

Bước 1 gán 2 số ngẫu nhiên vào 2 biến nhớ AB

Bước 2 MENU => chọn Verify

Bước 3 nhập lần lượt các phương án vào máy tính

Bước 4 = máy báo là True

Vậy A là phương án đúng

Phương thức này tỏa ra khá hiệu quả và giúp cho bạn kiểm tra kết quả của một biểu thức có bằng với biểu thức ban đầu trước khi biến đổi hay không. Nó thường được sử dụng với các dạng toán như

  • Rút gọn biểu thức
  • Biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
  • Phép nhân – phép chia đa thức
  • Phân thức đại số…