Giải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X.

Chức năng giải bất phương trình đã có từ máy tính Casio fx-570VN Plus tuy nhiên sang phiên bản này thì có thêm một cải tiến là có thể giải được bất phương trình bậc bốn.

Cách giải bất phương trình cũng đơn giản như cách giải hệ phương trình và phương trình. Các bước cụ thể được trình bày ngay bên dưới.

1 Các bước giải bất phương trình

Bước 1 bấm phím MENU => chọn Inequality

Bước 2 chọn bậc của bất phương trình cần giải

Bước 3 chọn dạng bất phương trình cần giải

Bước 4 nhập các hệ số của bất phương trình vào sau đó bấm phím = để máy tính tiến hành giải

Trong quá trình giải bất phương trình có một số bất phương trình “luôn đúng” hoặc “luôn sai” khi đó máy tính sẽ xuất hiện thông báo nghiệm như

  • All Real Numbers bất phương trình đã cho đúng với mọi số thực
  • No Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm

2 Ví dụ minh họa

2.1 Giải bất phương trình x^2+2x-3 > 0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty;-3)\cup(1;+\infty)

2.2 Giải bất phương trình x^2+2x+3>0

Vậy bất phương trình đã cho có vô số nghiệm hay tập nghiệm là R

2.3 Giải bất phương trình -x^2-2x-3>0

Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm

2.4 Giải bất phương trình x^2+2x-3<0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là [-3;1]

Việc giải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X là một điều rất dễ dàng. Tuy nhiên trong thực tế thường thì các bất phương trình có dạng như trên là một bài toán nhỏ (ý nhỏ) trong một bài toán nào đó.

Chúc các bạn học tốt.