7 thao tác tính toán cơ bản với Casio fx-580VN X

Cái gì cũng vậy trước khi học nâng cao thì phải học cơ bản. Trước khi bạn tìm hiểu về các thủ thuật máy tính Casio thì bạn phải nắm được các thao tác tính toán cơ bản trước đã.

Nội dung chính của bài viết xoay quanh 7 thao tác tính toán cơ bản trên máy tính Casio fx-580VN X. Tất cả các thao tác được thực hiện trong phương thức tính toán là Calculate với các thiết lập cấu hình cài đặt mặc định của máy tính.

Trước khi thực hiện các tính toán này bạn nên reset lại máy tính. Cách thực hiện như sau rất đơn giản (RESET) => Initialize All => = => AC.

1 Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Được kế thừa từ đàn anh của mình phím (\blacksquare) cho phép bạn nhập một số thập phân vô hạn tuần hoàn vào máy tính và thực hiện các thao tác tính toán với nó.

2 Chuyển kết quả tính toán

Mỗi lần bạn bấm phím S⇔D máy tính sẽ chuyển đổi từ dạng phân số sang dạng thập phân, từ dạng căn thức sang dạng thập phân, từ dạng \pi sang dạng thập phân và ngược lại nếu có thể.


3 Tính toán đa biểu thức

Phím (:) cho phép bạn nối hai hay nhiều biểu thức và thực hiện tính toán theo thứ tự từ trái sang phải mỗi khi bạn bấm phím =. Tương ứng với mỗi lần bạn bấm = là kết quả tính toán của một biểu thức.

Phím này được sử dụng rất nhiều trong các giải thuật lập trình và trong các kỳ thi Giải toán bằng máy tính cầm tay.

Chỉ báo II cho biết đây là kết quả trung gian của phép toán đa câu lệnh. Để hiểu hơn về tính năng này bạn hãy xem ví dụ bên dưới.


=

=

=

Trong bài toán này chúng ta cần tính liên tiếp ba biểu thức thì cần nhấn phím = ba lần. Đối với bài toán khác có bao nhiêu biểu thức thì chúng ta nhấn phím = bấy nhiêu lần.

4 Phân tích một số thành thừa số nguyên tố

Số nguyên dương không nhiều hơn 10 chữ số có thể được phân tích thành thừa số nguyên tố. Tính năng này được sử dụng thông qua phím (FACT).

Các bước thực hiện như sau

 • Bước 1 Nhập số cần phân tích;
 • Bước 2 Bấm phím =;
 • Bước 3 Bấm phím (FACT).
(FACT)
(FACT)

Các số thuộc một trong hai điều bên dưới thì không thể phân tích thành thừa số nguyên tố được cho dù chúng có ít hơn 10 chữ số

 • Một thừa số trong các thừa số nguyên tố có giá trị từ 1018081 trở lên;
 • Hai hay nhiều thừa số trong các thừa số nguyên tố của giá trị có nhiều hơn ba chữ số.
Phần không thể phân tích sẽ nằm trong dấu ngoặc đơn như ở ví dụ trên.

5 Tìm thương và dư của phép chia

Phím ÷R cho phép bạn tìm thương và dư trong phép chia. Phím này có từ phiên bản Casio fx-570VN PLUS nhưng sang phiên bản Casio fx-580VN X thì phần thương sẽ tự động được lưu vào biến nhớ (E) và phần dư sẽ lưu vào biến nhớ (F).

Khi cần xem lại giá trị của phần thương và phần dư bạn hãy bấm phím (RECALL).

Trong trường hợp số bị chia và số chia có giá trị quá lớn hoặc thương và dư không phải nguyên dương thì phép chia dư được thực hiện như phép chia thông thường.

6 Tính năng của bộ nhớ và biến nhớ

6.1 Bộ nhớ Ans và bộ nhớ PreAns

Kết quả tính toán thu được cuối cùng sẽ tự động lưu vào bộ nhớ Ans và kết quả tính toán thu được trước kết quả tính toán cuối cùng sẽ tự động lưu vào bộ nhớ (PreAns).

Việc hiển thị kết quả của phép tính mới sẽ làm chuyển giá trị trong bộ nhớ Ans sang bộ nhớ (PreAns) và gán kết quả phép tính mới vào trong bộ nhớ Ans.

Bộ nhớ Ans(PreAns) thường được sử dụng trong các bài toán có liên quan đến liên phân số, chia sơ đồ Horner, dãy số…

Ans nhận giá trị là 2 và (PreAns) nhận giá trị là 0
Ans nhận giá trị là 5 và (PreAns) nhận giá trị là 2
Ans nhận giá trị là 11 và (PreAns) nhận giá trị là 5
 • Giá trị trong bộ nhớ Ans được cập nhật bất cứ khi nào bạn thực hiện phép tính có sử dụng một trong các phím sau =, ( ≈ ), M+, (M-), (RECALL), STO;
 • Giá trị trong bộ nhớ Ans sẽ không thay đổi nếu xảy ra lỗi trong quá trình tính toán;
 • Nếu bạn tính toán ở phương thức Complex và kết quả là số phức thì cả phần thực và phần ảo sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ Ans. Tuy nhiên trong trường hợp bạn thay đổi phương thức tính toán thì phần ảo sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ Ans;
 • Bộ nhớ (PreAns) chỉ có thể dùng trong phương thức Calculate và nó sẽ bị xóa bất cứ khi nào máy tính chuyển từ phương thức Calculate sang phương thức khác.

6.2 Các biến nhớ (A), (B), (C), (D), (E), (F), (x), (y), và (z)

Máy tính Casio fx-580VN X có tổng cộng chín biến nhớ lần lược là (A), (B), (C), (D), (E), (F), (x), (y), (z). Bạn có thể gán giá trị cho các biến nhớ và sử dụng các biến nhớ để tính toán. Giá trị ở đây có thể là một số cụ thể hoặc kết quả tính toán của một biểu thức.

Ở phiên bản này bạn có thể dễ dàng xem lại giá trị của các biến một cách dễ dàng thông qua phím (RECALL).

Để gán giá trị cho biến nhớ bạn thực hiện như sau

 • Bước 1 Nhập giá trị hoặc phép toán;
 • Bước 2 Bấm phím STO;
 • Bước 3 Bấm một trong chín biến nhớ trên.

6.3 Biến nhớ độc lập (M)

Biến nhớ độc lập (M) cho phép bạn cộng hoặc trừ kết quả tính toán từ biến nhớ độc lập. Chỉ báo M xuất hiện trên màn hình khi biến nhớ độc lập được gán một giá trị khác 0.

Biến nhớ (M) khá đặc biệt vì vậy bạn không nên sử dụng nêu không hiểu rõ về tính năng của nó.

7 Xóa nội dung các biến nhớ

Giá trị trong bộ nhớ Ans, (PreAns), các biến nhớ và biến nhớ độc lập vẫn được lưu lại khi bạn tắt máy. Nếu muốn xóa giá trị trong các bộ nhớ và biến nhớ trên thì bạn hãy thực hiện như sau. (RESET) => Memory => = => AC.

7 thao tác tính toán cơ bản với máy tính Casio fx-580VN X đã được mình hướng dẫn xong.

Tuy vẫn còn một số thao tác khác nửa tuy nhiên mình thấy ít khi sử dụng đến nên mình không hướng dẫn. Nếu muốn bạn có thể tham khảo thêm tại đây.